Information och Manualer

 

Golvvärme

Till förebyggande av fuktskador i lägenhetens golv åligger det bostadsrättshavaren att, oavsett årstid och eventuella kompletterande värme-källor, ständigt hålla golvvärmen inkopplad och ställd på minst 18 grader C.

Varmvattentemperaturen

Legionella är ett bakteriesläkte som trivs i varmvattensystem och som kan förorsaka så kallad legionärssjuka, en form av lunginflammation. Bakterierna trivs bäst vid ca 40 grader och dör vid 50 grader. Det är därför angeläget att se till att varmvattnet håller minst 50 grader ända fram till varje tappställe, d v s ända fram till köket. Till höger under varmvattenberedaren finns ett steglöst reglage för varmvattentemperaturen. Reglaget är inte graderat, men det har en märkning "85". Om man ställer reglaget så att denna markering pekar mot "klockan 10" så blir varmvattentemperaturen i köket cirka 55 grader.

Sophämtning

Sophämtning sker på torsdagar jämna veckor, matavfallskärl töms torsdagar varje vecka.