Städdag

 

 

Lördagen den 1 oktober hade vi den årliga städdagen med stor anslutning av medlemmar i vår förening där alla som hade möjlighet deltog i arbetet med klippning av oxlar och häckar och att snygga till i trädgårdarna.        

Därefter bjöd föreningen på korv med bröd, öl och kaffe med bröd och kaka. En trevlig sammankomst som uppskattades av alla närvarande medlemmar.

 

p>

Pelle, Kalle och Knutte vid de höga tujorna

Iréne kollar att klippningen går rätt till

Krister och Roland studerar klippningen

Annie. Sune. Knutte och Kalle i tujaskogen

Annie, Barbro och Manfred på torget

Kafferast på torget

Kafferast på torget